Thënie për përvojën (3 thënie)

I vetmi burim i diturisë është përvoja.

Me sa duket përmbaj dallimin e të qenit aktore filmash e cila, sipas të gjitha ligjeve të logjikës, nuk do ta kishte bërë kurrë këtë. Në çdo shkallë të karrierës sime, mua më ka munguar përvoja.

Unë besoj se nuk ka proverba, por ka të vërteta; janë aq shumë sentenca dhe maksima të nxjerra nga përvoja, nëna universale e dijeve.