Thënie për thëniet (2 thënie)

Më pëlqejnë citatet, sepse është gëzim të gjesh mendime që dikush mund t’i ketë, të shprehura bukur me më tepër autoritet nga dikush i njohur si më i zgjuar se vetja ime.

Unë besoj se nuk ka proverba, por ka të vërteta; janë aq shumë sentenca dhe maksima të nxjerra nga përvoja, nëna universale e dijeve.