Thënie për pastërtinë (2 thënie)

Ji i pakujdesshëm në veshjen tënde, nëse do, por ki një shpirt të pastër.

Uji, ajri dhe pastërtia janë artikujt kryesorë në farmacinë time.