Thënie për ajrin (1 thënie)

Uji, ajri dhe pastërtia janë artikujt kryesorë në farmacinë time.