Thënie për gjyshin (2 thënie)

Ka etër që nuk i duan fëmijët e tyre; nuk ka gjyshër që nuk i duan nipat e tyre.

Unë jam një përzierje e çuditshme e kureshtje së nënës sime; babait im, i cili u rrit si i biri i një prifti në një familje prezbiteriane, i cili kishte një ndjenjë të madhe të detyrës dhe të përgjegjësisë; dhe babait të nënës sime, i cili ishte gjithmonë