Thënie për gjininë (2 thënie)

Nuk ka rëndësi sa të gjata i kam flokët, çfarë ngjyre ka lëkura ime apo se jam mashkull apo femër.

Të jesh bos do të thotë të jesh i vetmuar. Të jesh një bose në një botë ku sundojnë kryesisht burra është veçanërisht kështu.