Thënie për librin (112 thënie)

Librat janë mjaft të mirë në mënyrën e tyre, por ato janë zëvendësues pa gjak për jetën. 

Mënyra më e mirë për të gjetur të vërtetën dhe mençurinë nuk është të pyeten librat, por të shkosh tek Zoti në lutje, dhe të sigurosh mësim hyjnor. 

Shitësit e librave janë pikë-caktimi më me vlerë për të vetmuarit, sipas numrit të librave që u shkruan për shkak se autorët nuk mund të gjenin askënd për të biseduar. 

Librat dhe martesa nuk pajtohen mes vete.

Nuk ka libër prej të cilit nuk mësohet diçka

Unë i urrej librat; ata vetëm na mësojnë të flasim rreth gjërave për të cilat nuk dimë asgjë.

Efekti më i mire i cilitdo libër është nxitja e lexuesit në aktivitet personal. 

Që nga momenti që kapa librin tuaj e deri sa e lëshova, u tunda nga e qeshura. Kam ndërmend të e lexoj një ditë.

Në ditët e vjetra librat shkruheshin nga njerëzit e letrave dhe lexoheshin nga publiku. Në ditët e sodit librat shkruhen nga publiku dhe lexohen nga askush. 

Predikuesit në katedra folën rreth asaj se sa porosi e madhe është në libër. Pavarësisht çfarë bën, ndokush gjithmonë do të fusë mendimin në librin tënd.