Thënie nga Alain de Botton (2 thënie)

Shitësit e librave janë pikë-caktimi më me vlerë për të vetmuarit, sipas numrit të librave që u shkruan për shkak se autorët nuk mund të gjenin askënd për të biseduar. 

Më së shumti që e bën një libër të ‘mirë’ është se ne e lexojmë në momentin më të përshtatshëm për ne.