Thënie për librin (112 thënie)

Një libër vërtetë i mire më mëson më mire se sa ta lexoj. Së shpejti duhet të e lë poshtë dhe të filloj të jetoj sipas referimeve të tij. Çfarë kamë filluar me lexim duhet të mbaroj me veprim. 

Fëmijët mësojnë të lexojnë duke qenë para librit.

Faleminderit që më ke dërguar një kopje të librit tënd. Nuk do të humbi kohë të e lexoj. 

Nuk mund të jetoj pa libra. 

Njeriu i cili nuk lexon libra të mirë nuk ka përparësi nga njeriu i cili nuk mund t’i lexojë ato. 

Një libër është një version i botës. Nëse nuk e do, injoroje; ose si përgjigje ofro një version tëndin. 

Vishe pallton e vjetër dhe blej një libër të ri.

Libri i mirë është një ngjarje në jetën time. 

Duke iu kthyer e rikthyer Librave të Shenjtë (Kuran & Bibel), pas çdo leximi të radhës, kam vënë re jo pa habi sesi përjetoja të njëjtin mrekullim si në leximet e para. Ishte një habi e një lloji të veçantë, të cilin s’ma jepnin as leximet artistike, as a

Pasi që të gjitha sjelljet e profesorëve e kanë bërë më të mirën për ne, vendi ku duhet të marrim njohuri janë librat. Universiteti i këtyre ditëve është një koleksion i librave.