Thënie nga Thomas Jefferson (3 thënie)

Njeriu i cili nuk lexon asgjë është më i edukuar se njeriu i cili lexon vetëm gazeta. 

Kur populli I frikohet qeverisë së vetë, aty ka tirani; kur qeveria I frikohet popullit të vetë, aty ka liri.

Nuk mund të jetoj pa libra.