Thënie nga Albert Kamy (1 thënie)

Pasi që të gjitha sjelljet e profesorëve e kanë bërë më të mirën për ne, vendi ku duhet të marrim njohuri janë librat. Universiteti i këtyre ditëve është një koleksion i librave.