Thënie për inatin (2 thënie)

Duke shtrydhur mërinë, prej saj del grindja.

Zilia është fyerje ndaj vetvetes.