Thënie për mërinë (1 thënie)

Duke shtrydhur mërinë, prej saj del grindja.