Thënie për poshtërsinë (3 thënie)

Ta dish çfarë është e drejtë dhe të mos e bësh, s’ka poshtërsi më të madhe.

Frika ka dobinë e saj, por poshtërsia asnjë dobi.

Humori është poshtërsia më dëfryese.