Thënie për largësinë (2 thënie)

Dashuria nuk njeh largësi, ajo nuk ka kontinent; sytë e saj janë për yjet.

Koha është më me rëndësi për mua se largësia.