Thënie për fizikën (2 thënie)

Ka një ligj të mençurisë përtej ligjeve të fizikës: vëzhgimet e njeriut rreth së mirës dhe së keqes janë ligjet më të mira të fizikës për ta ruajtur shëndetin.

Asgjë nuk mund të vije nga asgjë.