Thënie për kiminë (1 thënie)

Asgjë nuk mund të vije nga asgjë.