Thënie shkencore (2 thënie)

Sa më shpejt që shkon aq më i shkurtër je.

Asgjë nuk mund të vije nga asgjë.