Thënie për natyrën (22 thënie)

Mirësia në vetvete mund të arrijë pak kundër pushtetit të natyrës.

Është e panatyrshme për një shumicë të sundojë, sepse një shumicë rrallë mund të organizohet dhe të bashkohet për veprim të veçantë, dhe një pakicë mundet.