Thënie nga Ralph Waldo Emerson (6 thënie)

Ka të lexuar kreativ si dhe të shkruar kreative. 

Dituri është të diturit se ne nuk mund të dimë.

Nëse takojmë një njeri me intelekt të rrallë, duhet ta pyesim çfarë libra ka lexuar. 

Është lexuesi i mire që e bën librin e mire. 

Dhuna nuk është fuqi, por mungesë e fuqisë.

Nuk mund t’i mbaj mend librat që kam lexuar më shumë se ushqimet që kam ngrënë; megjithatë ato më kanë bërë mua.