Thënie nga Mihal Zallari (2 thënie)

Jeta e shqiptarit ka qënë e një stili heroik. As feja s’ka mundur t’a skllavërojë.

Forma e universalizimit është imperjalizmi, kjoftë fetar ose shekullar. Siç thamë imperjalizmi përdor si parim të domosdoshëm: kufi të gjera nga jashtë dhe të ngushta nga mbrënda. Që të kuptohemi ma mirë, po ju jap disa shembuj. Çdo fe e organizuar, qi ka