Thënie për vendimet (2 thënie)

Postet e larta të mësojnë vendimmarrjen, jo thelbin. Ato konsumojnë kapital intelektual; nuk e krijojnë atë. Zyrtarët më të lartë largohen nga posti me mendimet dhe ndjenjat me të cilat hypën në post; ata mësuan si të marrin vendime, por jo se çfarë vendimesh të marrin.

Unë punova me një grup njerëzish që debatonin ditë e natë – profesorë, zyrtarë, Ministri i Financave – por vendimet më duhej mua t’i merrja.