Thënie për varrezat (1 thënie)

Gabimet e mjekut i mbulon vetëm dheu.

Anonim