Thënie për servilizmin (1 thënie)

Duke e bërë punën të dikujt, pronën të dikujt tjetër, ata në njërën anë ushqejnë krenarinë, luksin dhe të pavërtetën, ndërsa në anën tjetër vesin dhe servilizmin, ose urrejtjen dhe revoltën.