Thënie për pafajësinë (2 thënie)

Pafajësia më së shumti është fat i mirë dhe jo virtyt.

Një njeri që është tërësisht i pafajshëm, e përkushton veten në sakrificë për të mirën e të tjerëve, përfshirë armiqtë e tij, dhe bëhet shpërblesë për botën. Ky është një akt i përkryer.