Thënie për mjerimin (11 thënie)

Njeriu i papërtuar është njeri i lumtur. Përtaci është njeri i mjerë.