Thënie për lëvdatat (2 thënie)

Një lëvdatë është diçka si një puthje nëpërmjet një tyli.

Nuk ka lëvdatë të tillë që ju ta vendosni në xhepin tuaj.