Thënie për hebraizmin (1 thënie)

Unë isha një fëmijë shumë fetar – shkoja në sinagogë së paku një herë në ditë. Dhe e mbaj mend këtë si një gjë të mirë – unë mendoj se feja është e mirë për fëmijët, sidomos për fëmijët e shkolluar, sepse ajo e lejon imagjinatën, një botë e tërë imagjinat