Thënie për gjyqtarët (1 thënie)

Një fshatar midis dy gjyqtarëve është si peshku midis dy maceve.