Thënie për gatimin (2 thënie)

Në përgjithësi njerëzimi, që nga koha e përmirësimit të gatimit, ha dyfishin e asaj që kërkon natyra.

Nuk ka njeri që do të më donte për grua – nuk di të gatuaj.