Thënie për djersën (1 thënie)

Nuk kam asgjë për të dhënë veç gjakun, mundin, lotët dhe djersën.