Thënie për dehjen (2 thënie)

Karakteri i vërtetë i njeriut shpaloset kur ai është i dehur.

Unë jam i prirur dhe i stërvitur të kem mirëkuptimin e plotë me njerëzit që dehen.