Thënie për të tashmen (13 thënie)

Këtu ose paskëtaj kjo është e gjitha e njëjtë për mua, unë e pranoj kohën absolutisht.

Ne e shikojmë të shkuarën në teleskop dhe të tashmen në mikroskop. Pavarësisht pafundësisë të së tashmes.

Gëzoje këtë çast. Ky çast është jeta jote.