Thënie për tregimin (1 thënie)

Deri në shekullin e 20-të përgjithësisht ishte supozuar se një shkrimtar kishte thënë atë që ai kishte për të thënë në veprat e tij.