Thënie për poetin (1 thënie)

Nëse poeti i është përmbajtur një qëllimi moral, ai ka dobësuar forcën e tij poetike.