Thënie për pleqët (1 thënie)

Fëmija rend përpara me sy mbyllur, i rrituri është kalimtar, plaku rend me shpinë.