Thënie për opinionin (1 thënie)

Gënjeshtarët e mëdhenj vuajnë nga opinionet e tyre.