Thënie për nxitimin (1 thënie)

Nxitimi i paarsyeshëm është rruga e drejtpërdrejtë e gabimit.