Thënie për ndëshkimin (1 thënie)

Drejtësia që jep dashuria është një dorëzim, drejtësia që jep ligji është ndëshkim.