Thënie për krizën (2 thënie)

Kur shkruhet në kinezçe, fjala “krizë” ka dy shenja. Njëri shënon rrezikun dhe tjetri shënon mundësinë.

Javën tjetër nuk mund të ketë kriza. Unë do të jem i zënë deri në fyt me punë.