Thënie për këmbëngultësinë (1 thënie)

Koha gjithsesi ka dëshmuar se më kryeneçët janë më inteligjentët.