Thënie për italianët (1 thënie)

Italianët nuk mund të na mundin ne, por ne sigurisht mund të humbim kundër tyre.