Thënie për Dreë Barrymore (1 thënie)

Dua të them, ju e dini, aktorët jetojnë – ju keni harruar. Shikoni Barrymore, dhe shikoni të gjithë aktorët e mëdhenj. Ata janë harruar pas një çasti.