Thënie për dhembjen (1 thënie)

Kulimi i dhembjes së dëshprimit është kur i kujton kohët e lumtura.