Thënie për betejën (1 thënie)

Betejat janë humbur në të njëjtin frymë në të cilin ato janë të fituar.