Thënie për amvisërinë (1 thënie)

Ka disa gjëra praktike në amvisëri të cilat asnjë burrë nuk mund t’i kuptojë.