Thënie nga Henri Alfred Kisinxher (37 thënie)

Lideri nuk e meriton këtë emër nëse nuk është i prirur që rast pas rasti të qëndrojë edhe i vetëm.

Çdo fakt që është e nevojshme të publikohet, duhet të publikohet tani ose sa më shpejt që të jetë e mundur, përndryshe rrjedhjet nuk do të pushojnë.

Unë nuk e di pse ne duhet të rrimë dhe shikojmë se si një vend po bëhet komunist për faj të papërgjegjshmërisë së njerëzve të tij.

Siguria e Izraelit është një urdhër moral për të gjithë njerëzit e lirë.

Asnjë vend nuk mund të veprojë në të njëjtën kohë në të gjithë pikat e globit në çdo çast.

Liderët nuk janë përgjegjës për kryesimin e anketave të opinionit publik, por për pasojat e veprimeve të tyre.

Çfarëdo që më në fund do të ndodhë, le të ndodhë tani.