Thnëie për jetën (1 thënie)

Është shumë e vështirë për të menduar fisnikërisht kur dikush mendon vetëm për të fituar jetesën.