Thënie politke (1 thënie)

Ne e kemi pranuar parimin e demokracisë dhe jemi të përkushtuar të respektojmë verdiktin popullor e rezultatin e atij konsultimi popullor.