Thënie përtë qeshurit (1 thënie)

Të qeshësh vërtet do të thotë që ju të jeni të zotë ta merrnin dhimdjen tuaj në duart tuaja dhe të luani me të!